Viborg RC Racing

Viborg RC Racing

I Viborg RC Racing kører vi med radiostyrede biler

VRCR består af voksne og børn, der interesserer sig for RC-biler. Kom, når vi har aktiviteter og få en snak.

Bestryrelsen kan kontaktes på bestyr#vrcr.dk . . . . . . . . . Webmaster kan kontaktes på webm#vrcr.dk

Alle E-mail adresser på hjemmesiden er skrevet med # i stedet for @ af sikkerhedsmæssige årsager.
Derfor husk at erstatte # med @, når du bruger dem.

Indbydelse til generalforsamling

_____________ _____VRCR____Posted by Steen Jeffers Tue, October 25, 2016 21:10:56

Generalforsamling i Viborg RC Racing

Viborg RC Racing afholder ordinær generalforsamling søndag d. 06. november
kl. 13 - 14 i Kasernehallen.

Generalforsamlingen afholdes efter gældende dagsorden.

2. Valg af dirigent.

3. Forelæggelse af formandens beretning.

4. Forelæggelse af revideret regnskab.

5. Behandling af forslag.
a. Forslag kan fremsendes til bestyrelsen på bestyr@vrcr.dk.

6. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent
a. Bestyrelsen fremsætter forslag om kontingent fastholdes:
i. Over 18 år kr. 800,00
ii. Under 18 år kr. 550,00
I begge priser er inkl. DASU forsikring og licens
iii. Støttemedlemmer kr. 100,00 (uændret)

7. Valg af formand (gælder for 2. år).
a. Steen Jeffers (genopstiller)

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (gælder 1 år).
a. Christian Lassen
b. Tommy Udesen
c. Karsten Juul Jensen

9. Suppleant til bestyrelsen (gælder 1 år).
a. Kent E. H. Hansen

10. Revisorsuppleant (gælder 1 år).
a. Thomas Guldbrøn

11. Eventuelt.

Bestyrelsen har indbudt Allan Rose til at komme og fortælle om hans forslag for en ny 1/10 off road bane, samt hans forslag til at rejse de fornødne penge til projektet. Det er et indlæg, vi ser meget frem til.

Bestyrelsen håber, at du vil møde op og være med til at forme fremtiden for vores klub.

På bestyrelsens vegne

Steen Jeffers
Formand
Viborg RC Racing  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.