Viborg RC Racing

Viborg RC Racing

I Viborg RC Racing kører vi med radiostyrede biler

VRCR består af voksne og børn, der interesserer sig for RC-biler. Kom, når vi har aktiviteter og få en snak.

Bestryrelsen kan kontaktes på bestyr#vrcr.dk . . . . . . . . . Webmaster kan kontaktes på webm#vrcr.dk

Alle E-mail adresser på hjemmesiden er skrevet med # i stedet for @ af sikkerhedsmæssige årsager.
Derfor husk at erstatte # med @, når du bruger dem.

Kontingent 2018

_____________ _____VRCR____Posted by Steen Jeffers Fri, December 29, 2017 14:50:29

Kontingent til Viborg RC Racing

Hej, så er det tid til at indbetale kontingentet for år 2018.
Det skal indbetales senest den 28-2-2018.

Kontingentet koster kr. 500,00.

For det får du adgang til at køre på vores indendørsbane i Kaserne Hallen og på de 2 Off Road baner på Venøvej.
Samtidig får du medlemsblad fra Dansk Automobil Sportsunion.

Du får ikke forsikring eller kørerlicens til Dansk Automobil Sportsunion. Ønsker du at blive dækket af forsikring og have en licens kontakter du bestyrelsen. Det koster kr. 200,00.

Selvom du ikke har kørerlicens ved Dansk Automobil Sportsunion, kan du sagtens deltage i løb under DRCMU.

Kontingentet kan indbetales på VRCR’s konto i Nordea (Reg. nr. 1935, Konto nr. 6277823096). Opgiv dit navn ved indbetaling.

Du kan også betale med MobilPay på telefonnummer 71941.  • Comments(0)//www.vrcr.dk/#post397

Referat fra Generalforsamlingen

ReferaterPosted by Steen Jeffers Fri, December 29, 2017 14:47:49
Referat fra generalforsamling i Viborg RC Racing d. 17. december 2017

Viborg RC Racing generalforsamling blev gennemført søndag d. 17. december i Kaserne Hallen i Viborg.

Forelæggelse af formandens beretning.
Det er ingen hemmelighed, at vi mangler medlemmer. For at afværge en katastrofe vil vi åbne klubben op for gratis træning d. 28. januar. Invitationen skal på Facebook og vi forsøger at få den i avisen.

En idé er at invitere repræsentanter fra pressen ind og prøve at køre med en af vores biler. Evt. lade 2 journalister prøve kræfter imod hinanden.

Et andet tiltag er en idé fra Søren. Vi kan prøve at etablere et samarbejde med Viborg Ungdomsskole, således at der kan laves et hold med undervisning i opbygning og opsætning af bilen og med konkurrence for ungdomsskolens elever. Hvis det lykkedes, kan det blive aktuelt fra efterårssæsonen.

Fremtiden for offroad banen. Der arrangeres mindst et løb på banen, Tommy tager kontakt til DRCMU.
Derudover prøver vi med en træfdag for både el- og brændstofbiler. Prisen bliver kr. 50,00 inkl. En grillpølse med brød. Inkluderet i de kr. 50,00 er der 3 måneders prøvemedlemsskab.

Regnskabet blev gennemgået og godtaget.

Behandling af forslag.
Ingen forslag modtaget.

Behandling af budget og fastsættelse af kontingent
Det blev besluttet at fastsætte kontingentet til:
kr. 500,00
Prisen indeholder ikke forsikring eller DASU-licens.
Ønsker man en licens, kontakter man bestyrelsen.

Støttemedlemmer kr. 100,00 (uændret)

Bestyrelsen består nu af:

Formand:
Steen Jeffers på valg i 2018

Kasserer:
Susanne Harbøl (valgt for 2 år) på valg i 2019

Bestyrelsesmedlemmerne: (valgt for 1 år)
Tommy Udesen
Karsten Juul Jensen

Suppleant
: (valgt for 1 år)
Vakant

Revisor: (valgt for 2 år)
Tommy Udesen på valg 2019

Revisorsuppleant: (valgt for 1 år)

Vakant

Eventuelt
Intet.

Til afslutning takkede formanden for god ro og orden.  • Comments(0)//www.vrcr.dk/#post396

Generalforsamling 2017

_____________ _____VRCR____Posted by Steen Jeffers Wed, November 29, 2017 20:41:40
Du indbydes til Viborg RC Racings generalforsamling søndag d. 17. december 2017 kl. 15 - 16 i Kaserne Hallen, Tingvej 17, 8800 Viborg.

  • Comments(0)//www.vrcr.dk/#post395
« PreviousNext »