Viborg RC Racing

Viborg RC Racing

I Viborg RC Racing kører vi med radiostyrede biler

VRCR består af voksne og børn, der interesserer sig for RC-biler. Kom, når vi har aktiviteter og få en snak.

Bestryrelsen kan kontaktes på bestyr#vrcr.dk . . . . . . . . . Webmaster kan kontaktes på webm#vrcr.dk

Alle E-mail adresser på hjemmesiden er skrevet med # i stedet for @ af sikkerhedsmæssige årsager.
Derfor husk at erstatte # med @, når du bruger dem.

Referat fra generalforsamlingen d. 23. maj 2009

_____________ _____VRCR____Posted by Steen Jeffers Mon, June 08, 2009 11:54:30

Under ledelse af Klaus B. Nielsen som dirigent blev Viborg RC Racing generalforsamling gennemført lørdag d. 23. maj ved offroad banen på Jegindøvej.

Formanden lagde i sin beretning vægt på den positive udvikling klubben er inde i for øjeblikket både på onroad- som på offroadsiden.

Regnskabet blev godtaget.

Følgende blev vedtaget:
at udvide bestyrelsen fra 5 til 6 medlemmer.
at generalforsamlingen for eftertiden skal afholdes i november. Dette træder i kraft allerede i 2009. Senere bliver der taget beslutning om regnskabsåret skal ændres.

Bestyrelsen består nu af:
Formand Steen Jeffers
Kasserer Martin Albrekt
Bestyrelsesmedlemmerne:
Klaus B. Nielsen
Jens-Kristian K. Lauridsen
Lars Borup Jensen
Thomas B. Tollund
Jørn-Henrik Sørensen
Jacob V. Jeffers

Suppleant Lars Andersen

Revisor Lars Andersen
Revisorsuppleant Benny B. Nielsen

Eventuelt:
Lars Borup Jensen skaffer tæpper, som klubben selv skal hente i Ålborg. Tæpperne skal bruges til at etablere en el-buggy bane.

Offroad banen bliver klargjort inden udgangen af juni måned. Martin Albrekt står pit og fliser. Claus M. Nielsen står for banen. MID-hobby giver et sponsorat på kr. 2000,00 til at male tårnfundamentet og evt. klubhus.

Bestyrelsen vil undersøge muligheden for at få fremstillet streamers.  • Comments(0)//www.vrcr.dk/#post97