Viborg RC Racing

Viborg RC Racing

I Viborg RC Racing kører vi med radiostyrede biler

VRCR består af voksne og børn, der interesserer sig for RC-biler. Kom, når vi har aktiviteter og få en snak.

Bestryrelsen kan kontaktes på bestyr#vrcr.dk . . . . . . . . . Webmaster kan kontaktes på webm#vrcr.dk

Alle E-mail adresser på hjemmesiden er skrevet med # i stedet for @ af sikkerhedsmæssige årsager.
Derfor husk at erstatte # med @, når du bruger dem.

Generalforsamling d. 05. december 2015.

_____________ _____VRCR____Posted by Steen Jeffers Mon, November 02, 2015 18:56:23

Generalforsamling i Viborg RC Racing

Viborg RC Racing afholder ordinær generalforsamling lørdag d. 05. december

kl. 16 - 17 i Kasernehallen .

Generalforsamlingen afholdes efter gældende dagsorden.

1. Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af formandens beretning.

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

4. Behandling af forslag.

a. Forslag kan fremsendes til bestyrelsen på bestyr@vrcr.dk inden d. 01. december.

5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent

a. Bestyrelsen fremsætter forslag om kontingent forøgelse til:

i. Over 18 år kr. 800,00

ii. Under 18 år kr. 550,00

I begge priser er inkl. DASU forsikring og licens

iii. Støttemedlemmer kr. 100,00 (uændret)

6. Valg af:

a. Valg af kasserer.

i. Susanne Harbøl (genopstiller)

Valget gælder for 2. år

b. 3 menige bestyrelsesmedlemmer,

i. Jacob V. Jeffers (genopstiller ikke)

ii. Tommy Udesen

iii. Karsten Juul Jensen

Valget gælder for 1 år.

c. Suppleant til bestyrelsen

i. Kent E. H. Hansen

Valget gælder for 1 år.

d. Revisor:

i. Benny B. Nielsen (genopstiller ikke)

Valget gælder for 2 år.

e. Revisorsuppleant

i. Michael Skaarup

Valget gælder for 1 år.

7. Eventuelt.

Bestyrelsen håber, at du vil møde op og være med til at forme fremtiden for vores klub.

På bestyrelsens vegne

Steen Jeffers

Formand

Viborg RC Racing

  • Comments(0)//www.vrcr.dk/#post375