Viborg RC Racing

Viborg RC Racing

I Viborg RC Racing kører vi med radiostyrede biler

VRCR består af voksne og børn, der interesserer sig for RC-biler. Kom, når vi har aktiviteter og få en snak.

Bestryrelsen kan kontaktes på bestyr#vrcr.dk . . . . . . . . . Webmaster kan kontaktes på webm#vrcr.dk

Alle E-mail adresser på hjemmesiden er skrevet med # i stedet for @ af sikkerhedsmæssige årsager.
Derfor husk at erstatte # med @, når du bruger dem.

Indkaldelse til generalforsamling d. 22. november 2014

ReferaterPosted by Steen Jeffers Wed, October 22, 2014 09:24:26

Viborg RC Racing afholder ordinær generalforsamling lørdag d. 22. november
kl. 16 - 17 i Kasernehallen .

Generalforsamlingen afholdes efter gældende dagsorden.

1. Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af formandens beretning.

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

4. Behandling af forslag.
a. Bestyrelsen fremsætter forslag om at ændre antallet af menige bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 3. (Vedtægter §4)
b. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at klubben bliver indmeldt i DMSU.

5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent
a. Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes.

6. Valg af:
a. Formand Steen Jeffers
Valget gælder for 2 år

7. Valg af:
a. 3 menige bestyrelsesmedlemmer, hvis pkt. 4.a. vedtages. Ellers vælges 5.
- Jacob V. Jeffers
- Henrik Worm (genopstiller ikke)
- Tommy Udesen
- Karsten Juul Jensen
- Kent E. H. Hansen
b. Suppleant til bestyrelsen
- Lars Andersen (genopstiller ikke)
c. Revisorsuppleant
- Michael Skaarup
Valget gælder for 1 år.

8. Eventuelt.

Bestyrelsen håber, at du vil møde op og være med til at forme fremtiden for vores klub.

Der bliver serveret en forfriskning under generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Steen Jeffers
Formand
Viborg RC Racing  • Comments(1)//www.vrcr.dk/#post346