Viborg RC Racing

Viborg RC Racing

I Viborg RC Racing kører vi med radiostyrede biler

VRCR består af voksne og børn, der interesserer sig for RC-biler. Kom, når vi har aktiviteter og få en snak.

Bestryrelsen kan kontaktes på bestyr#vrcr.dk . . . . . . . . . Webmaster kan kontaktes på webm#vrcr.dk

Alle E-mail adresser på hjemmesiden er skrevet med # i stedet for @ af sikkerhedsmæssige årsager.
Derfor husk at erstatte # med @, når du bruger dem.

Generalforsamling d. 17. november 2012

ArrangementerPosted by Steen Jeffers Sun, October 21, 2012 13:40:32
Generalforsamling i Viborg RC Racing

Viborg RC Racing afholder ordinær generalforsamling lørdag d. 17. november 2012
kl. 15 - 16 i Kasernehallen .

Generalforsamlingen afholdes efter gældende dagsorden.

1.Valg af dirigent.
2.Forelæggelse af formandens beretning.
3.Forelæggelse af revideret regnskab.
4.Behandling af forslag.
5.Behandling af budget og fastsættelse af kontingent
6.Valg af:
-Formand Steen Jeffers
-Kasserer Susanne Albrekt (indsat af bestyrelsen i 2012)
-Revisor Karsten Juul Jensen
Valget er for 2 år. Kasserer dog kun 1 år.
Valg af5 menige bestyrelsesmedlemmer:
-Klaus Nielsen
-Jørn-Henrik Sørensen
-Martin Albrekt (indtrådt i stedet for Søren Christensen)
-Claus M. Nielsen (indtrådt i stedet for Thomas Tollund)
-Jacob Jeffers
Suppleant til bestyrelsen:
??
Revisorsuppleant:
-Benny B. Nielsen
Valget gælder for et år.

Eventuelt.

Bestyrelsen håber, at du vil møde op og være med til at forme fremtiden for vores klub.
Der bliver serveret en forfriskning under generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Steen Jeffers
Formand
Viborg RC Racing

  • Comments(0)//www.vrcr.dk/#post255