Viborg RC Racing

Viborg RC Racing

I Viborg RC Racing kører vi med radiostyrede biler

VRCR består af voksne og børn, der interesserer sig for RC-biler. Kom, når vi har aktiviteter og få en snak.

Bestryrelsen kan kontaktes på bestyr#vrcr.dk . . . . . . . . . Webmaster kan kontaktes på webm#vrcr.dk

Alle E-mail adresser på hjemmesiden er skrevet med # i stedet for @ af sikkerhedsmæssige årsager.
Derfor husk at erstatte # med @, når du bruger dem.

ekstra ordinær generalforsamling d. 7. januar 2012

_____________ _____VRCR____Posted by Steen Jeffers Fri, December 16, 2011 20:16:43

Viborg RC Racing afholder ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 7. januar kl. 15.00 - 15.45 i Kaserne Hallen

Årsagen til denne ekstraordinære generalforsamling er, at bestyrelsen i Viborg RC Racing ønsker forsikre alle medlemmer i DASU’s fælles ulykkesforsikring. Men det vil kræve en kontingentforhøjelse på kr. 50,00 pr år.

VRCR har i dag en ulykkesforsikring gennem TRYG til en fast pris. (se pdf nedenfor). Forsikringen gælder ved kørsel på VRCR’s egne baneanlæg.

Fordel:
- Vi har et fast beløb, vi betaler hvert år for 50 medlemmer.
- Ved flere end 50 medlemmer får vi kr. 100,00 ekstra i klubkassen (i år kr. 2750,00)

Ulempe:
- Forsikringen gælder kun vore egne baner.
- DASU kørere kommer til at betale for 2 forsikringer.

Alle klubber i og udenfor DASU får nu mulighed for at forsikre deres medlemmer for en fastpris pr. medlem. Forsikringen gælder både på VRCR’s baneanlæg samt ved kørsel på andre klubbers baner, såfremt de også har benyttet sig af tilbuddet fra DASU.(se pdf nedenfor)

Fordel:
- Alle i klubben bliver dækket af en forsikring på egne baner og på baner hos
klubber tilknyttet forsikringsordningen. Dvs. DRCMU løb også kan være dækket
modsat i dag, hvor det er ens egen ulykkesforsikring, der skal dække. Og den
dækker sjældent ”motorsportsaktivitet”

Ulempe:
- Der skal betales pr. medlem. Klubben vil ikke kunne genere et overskud.

Bestyrelsen ønsker at tegne forsikring gennem DASU. Men vil også tilsikre en fortsat stabil økonomi. Derfor anbefaler bestyrelsen, at kontingentet hæves med kr. 50,00 pr. år.

Bestyrelsen mener dog ikke at have mandat til at hæve kontingentet efter generalforsamlingen uden at klubbens medlemmer bliver hørt.

Generalforsamlingen afholdes efter følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Gennemgang af de 2 forsikringstyper og kontingent
3. Afstemning.

Det er vigtigt at flest mulige møder op. Bestyrelsen har brug for alles tilkendegivelse.

Opkrævning af kontingent for 2012 vil blive udleveret efter afstemningen, hvor der også vil være mulighed for at betale.

Vel mødt!

Steen Jeffers
Formand
Viborg RC Racing  • Comments(0)//www.vrcr.dk/#post210