Viborg RC Racing

Viborg RC Racing

I Viborg RC Racing kører vi med radiostyrede biler

VRCR består af voksne og børn, der interesserer sig for RC-biler. Kom, når vi har aktiviteter og få en snak.

Bestryrelsen kan kontaktes på bestyr#vrcr.dk . . . . . . . . . Webmaster kan kontaktes på webm#vrcr.dk

Alle E-mail adresser på hjemmesiden er skrevet med # i stedet for @ af sikkerhedsmæssige årsager.
Derfor husk at erstatte # med @, når du bruger dem.

Generalforsamling d. 5. november 2011

_____________ _____VRCR____Posted by Steen Jeffers Tue, October 11, 2011 18:07:53

Viborg RC Racing afholder ordinær generalforsamling lørdag d. 05. november 2011 kl. 14 - 15 i Kasernehallen forud for åbent hus arrangementet.

Generalforsamlingen afholdes efter gældende dagsorden.

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af formandens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af forslag
a. Ændring af bestyrelsen sammensætning til formand, kasserer, 5 menige
bestyrelsesmedlemmer.
5. Behandling ag budget og kontingentfastsættelse
6. Valg af kasserer
a. Martin Albrekt
Valget gælder for 2 år.
7. Valg af 6 menige bestyrelsesmedlemmer (5 hvis forslag 4.a. vedtages)
a. Klaus Nielsen
b. Lars Borup Jensen
c. Jørn-Henrik Sørensen
d. Thomas Tollund
e. Jacob Jeffers
f. Lars Andersen ønsker ikke genvalg
Suppleant til bestyrelsen
g. Claus M. Nielsen
Revisorsuppleant
h. Benny B. Nielsen
Valget gælder for 1 år.
8. Eventuelt.

Ønsker du at stille op eller vil opstille en anden op til en af de poster, der er på valg, skriver du til bestyr@vrcr.dk med foreslaget.

Har du et forslag, du gerne vil have behandlet, kan du indsende det inden d. 01. november, eller vælge at tage det op under eventuelt.

Bestyrelsen håber, at du vil møde op og være med til at forme fremtiden for vores klub.

Der bliver serveret en forfriskning under generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Steen Jeffers
Formand
Viborg RC Racing

  • Comments(0)//www.vrcr.dk/#post196