Viborg RC Racing

Viborg RC Racing

I Viborg RC Racing kører vi med radiostyrede biler

VRCR består af voksne og børn, der interesserer sig for RC-biler. Kom, når vi har aktiviteter og få en snak.

Bestryrelsen kan kontaktes på bestyr#vrcr.dk . . . . . . . . . Webmaster kan kontaktes på webm#vrcr.dk

Alle E-mail adresser på hjemmesiden er skrevet med # i stedet for @ af sikkerhedsmæssige årsager.
Derfor husk at erstatte # med @, når du bruger dem.

Status vedrørende halprojektet

_____________ _____VRCR____Posted by Benny Nielsen Wed, April 07, 2010 20:34:00

VRCR har dd. haft møde med Viborg kommunes folkeoplysning.
Viborg kommune har ikke økonomisk mulighed for at give os huslejetilskud i 2010, men vil sætte sagen på et kommende møde i folkeoplysningsudvalget med henblik på en principbeslutning om godkendelse af vores projekt når der kan findes økonomiske midler hertil.

Med hensyn til økonomi i 2011 er dette uafklaret, idet Viborg kommune er igang med en sparerunde, som kan påvirke økonomien negativt i 2011.

Viborg RC Racings bestyrelse arbejder videre på projektet i samarbejde med Viborg idrætsråd.

Øvrige projekter videreføres som planlagt.

Vh bestyrelsen

  • Comments(0)//www.vrcr.dk/#post120