Viborg RC Racing

Viborg RC Racing

I Viborg RC Racing kører vi med radiostyrede biler

VRCR består af voksne og børn, der interesserer sig for RC-biler. Kom, når vi har aktiviteter og få en snak.

Bestryrelsen kan kontaktes på bestyr#vrcr.dk . . . . . . . . . Webmaster kan kontaktes på webm#vrcr.dk

Alle E-mail adresser på hjemmesiden er skrevet med # i stedet for @ af sikkerhedsmæssige årsager.
Derfor husk at erstatte # med @, når du bruger dem.

Referat fra ekstraordinær generalforsamlingen d. 17. marts 2010

ReferaterPosted by Steen Jeffers Tue, March 30, 2010 10:32:20

Referat fra Viborg RC Racing ekstraordinær generalforsamling onsdag

d. 17. marts 2010 kl. 1900 hos Digisource Danmark A/S, Blytækkervej 3, 8800 Viborg

1. Valg af dirigent.

a. Klaus B. Nielsen blev valgt til dirigent.

2. Forelæggelse af projekt og fremvisning af hal

a. Formanden gjorde de fremmødte opmærksom på at halprojektet ikke er godkendt af Viborg Kommune og bad derfor folk om at tage principiel stilling til om Viborg RC Racing skal arbejde videre med at skaffe en egnet hal og ikke kun til den fremviste hal.

b. Efter fremlæggelse og forvisning var der en livlig debat. Det blev endnu en gang fastslået, at planlagte projekter på offroad banen ikke vil blive beskåret.

c. Efter en del debat vedrørende størrelsen af kontingentforøgelsen blev bestyrelsens forslag fastholdt:

i. Kr. 750,00 for seniorer uden DASU medlemskab

ii. Kr. 500,00 for juniorer uden DASU medlemskab

d. Det blev besluttet at gæstekørere skal betale kr. 75,00.

3. Afstemning.

a. Forslaget til at klubben skal forsætte arbejdet for etablering af en permanent indendørs bane blev vedtaget med stemmerne:

i. JA: 15

ii. NEJ: 3

iii. Derudover deltog 4 medlemmer fra Random Drifters, der er nuværende brugere af hallen. De tilkendegav deres støtte til projektet.

4. Eventuelt.

a. Kim Poulsen opfordrede medlemmerne til at komme med byggematerialer, der kan bruges til buges til de planlagte byggeprojekter på banerne.

i. Torben Svenningsen bad bestyrelsen om at sende opfordringen til alle medlemmer via mail.

b. Bestyrelsen blev igen opfordret til at søge støtte gennem fonde og firmaer.

i. Bestyrelsen vil tage det med i det fremtidige arbejde.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 2100.

Viborg RC Racing vil til slut gerne takke Digisource Danmark A/S for lån af lokaler.

  • Comments(0)//www.vrcr.dk/#post118