Viborg RC Racing

Viborg RC Racing

I Viborg RC Racing kører vi med radiostyrede biler

VRCR består af voksne og børn, der interesserer sig for RC-biler. Kom, når vi har aktiviteter og få en snak.

Bestryrelsen kan kontaktes på bestyr#vrcr.dk . . . . . . . . . Webmaster kan kontaktes på webm#vrcr.dk

Alle E-mail adresser på hjemmesiden er skrevet med # i stedet for @ af sikkerhedsmæssige årsager.
Derfor husk at erstatte # med @, når du bruger dem.

Referat fra bestyrelsesmøde 01. sep. 07

ReferaterPosted by Steen Jeffers Thu, September 20, 2007 15:00:39
Referat af bestyrelsesmøde d. 01. september 2007. Tilstede:

Steen Jeffers, Klaus B. Nielsen, Jens-Kristian Kloster Lauridsen, Lars Andersen,

Martin Hedegaard mainz, Lars Borup Jensen.

Erfaringer fra RC-træf d. 26. august:

· Træffet var en succes med 26 kørere. Vi har høstet en del ros på nettet.

· At folk ikke mødte op fra start af, må tilsiges ”træfkulturen”. Men de fleste tilmeldte mødte op, plus flere der bare havde set det på nettet eller i ugeavisen. Derudover mødte flere tilskuere op i løbet af dagen.

· Løbene var en stor succes, som alle var glade for. Næste gang skal de blot sættes mere i system fra starten af.

· Et forslag til at få folk til at møde fra starten af, kan være en konkurrence om den flotteste bil. Der vil så blive uddelt stemmesedler til deltagerne, der skal afleveres inden et givet tidspunkt.

· Næste gang skal udsalget organiseres bedre. Det kan med fordel være en eller et par stykker, der kun har udsalget som opgave hele dagen.

· Næste RC-træf bliver gennemført til foråret.

Julearrangement:

Det blev besluttet, at lave et jule arrangement med spisning lørdag d. 24. november. Det afholdes i hallen, sideløbende med at der er onroad-kørsel.

Nærmere aftales ved næste møde.

Klublokaler:

Vi skal have lavet den endelige lejekontrakt færdig. Samtidigt skal forholdene omkring kloakering, el og vand forsøges afklaret.

Det blev foreslået at bygge et fasthalvtag ud fra huset med faste borde. Det skal fungere som pit-område.

Eventuelt:

· Steen vil inden næste bestyrelsesmøde have haft kontakt med Viborg Motor Klub for at forhøre sig, om der er sket ændringer i forholdene ved Løvelbanen, der vil gøre det attraktivt at indgå i et samarbejde.

· Ligeledes vil der være et svar på evt. militær hjælp til arbejde på banen.

· Det er muligt at der er en opblødning på vej i forhold til opsætning af reklamer ved banen. P.t. har vi Farmas a/s, der gratis stiller maskiner til rådighed. Og de har et ønske om en form for reklame. De vil hurtigst muligt komme på hjemmesiden.

· Hjemmesiden er under flytning til nyt web hotel. (18. september: alle pasword er nu modtaget og videresendt til Benny)

Næste møde:

Næste møde afholdes lørdag d. 04. oktober kl. 1900 – 2100 ved Klaus. Martin står for brød og drikkevarer.

Agenda:

1. Siden sidst.

2. Jule arrangement.

3. Forslag til ændring i regelsættet ang. gæstekørere, så der lægges loft over det antal gange, man kan være gæstekører.

4. Eventuelt.

Evt. afbud til Steen på jeffers#oncable.dk eller på tlf. nr. 86628764 / 21660818.

  • Comments(0)//www.vrcr.dk/#post11