Viborg RC Racing

Viborg RC Racing

I Viborg RC Racing kører vi med radiostyrede biler

VRCR består af voksne og børn, der interesserer sig for RC-biler. Kom, når vi har aktiviteter og få en snak.

Bestryrelsen kan kontaktes på bestyr#vrcr.dk . . . . . . . . . Webmaster kan kontaktes på webm#vrcr.dk

Alle E-mail adresser på hjemmesiden er skrevet med # i stedet for @ af sikkerhedsmæssige årsager.
Derfor husk at erstatte # med @, når du bruger dem.

Indbydelse til generalforsamling

_____________ _____VRCR____Posted by Steen Jeffers Tue, October 25, 2016 21:10:56

Generalforsamling i Viborg RC Racing

Viborg RC Racing afholder ordinær generalforsamling søndag d. 06. november
kl. 13 - 14 i Kasernehallen.

Generalforsamlingen afholdes efter gældende dagsorden.

2. Valg af dirigent.

3. Forelæggelse af formandens beretning.

4. Forelæggelse af revideret regnskab.

5. Behandling af forslag.
a. Forslag kan fremsendes til bestyrelsen på bestyr@vrcr.dk.

6. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent
a. Bestyrelsen fremsætter forslag om kontingent fastholdes:
i. Over 18 år kr. 800,00
ii. Under 18 år kr. 550,00
I begge priser er inkl. DASU forsikring og licens
iii. Støttemedlemmer kr. 100,00 (uændret)

7. Valg af formand (gælder for 2. år).
a. Steen Jeffers (genopstiller)

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (gælder 1 år).
a. Christian Lassen
b. Tommy Udesen
c. Karsten Juul Jensen

9. Suppleant til bestyrelsen (gælder 1 år).
a. Kent E. H. Hansen

10. Revisorsuppleant (gælder 1 år).
a. Thomas Guldbrøn

11. Eventuelt.

Bestyrelsen har indbudt Allan Rose til at komme og fortælle om hans forslag for en ny 1/10 off road bane, samt hans forslag til at rejse de fornødne penge til projektet. Det er et indlæg, vi ser meget frem til.

Bestyrelsen håber, at du vil møde op og være med til at forme fremtiden for vores klub.

På bestyrelsens vegne

Steen Jeffers
Formand
Viborg RC Racing  • Comments(0)//www.vrcr.dk/#post392

Indendørskalenderen 2016/2017 er klar.

_____________ ___ONROAD___Posted by Steen Jeffers Wed, June 29, 2016 10:18:19
Indendørskalenderen 2016/2017 er lagt ind. Du finder den i højre side af denne side. Vi glæder os til se dig til en ny sæson i hallen.

  • Comments(0)//www.vrcr.dk/#post391

Indbydelse til Drcmu 3

Invitation.Posted by Tommy Udesen Wed, May 18, 2016 21:53:10

Sted:
Jegindøvej 21
8800 Viborg

Hvornår: d.29 Maj 2016

Klasser:

Stock
2WD
4WD

Løbsleder: Tilgår

Præmier: 1-2-3 i A finaler, vinder af delfinaler

Reglement: Der køres efter DRCMU reglement

Tilmeldingsfrist: 25. Maj 2016 kl.: 23:59

Startgebyr: Kr. 150,- 2wd og 4wd pr. klasse
Kr. 100,- Stock klassen
Betales på dagen

Program for dagen:
Fredag: Banen åbner kl.1500
Lørdag: Fri træning fra kl.0800. (Heat inddeling)
Søndag: ? x Træning 3x kval-heat,3 x finaler Se heat opsætning og tidsplan på MYRCM’s hjemmeside.

Træning:
Der er træning på klubdagene onsdage kl. 17:30 – 21:00 og lørdage kl. 10:00 – 18:00
Gebyr for ikke medlemmer 50 kr.
Eventuel træning på andre dage vil blive annonceret på VRCR hjemmeside og Facebook.
Banen vil være åben for træning kl 14:00 fredag 27. Maj frem til lyset går ud
Der kan forekomme banearbejde på øvrige træningsdage.

Generel info: Der kan overnattes ved banen, begrænset adgang til vand

Der vil være kiosk med fornødenheder fre-lør-Søn, frokost samt morgenbrød søndag til rimelige priser

Der vil være overdækket pit plads til ca. 25 mand, medbring selv borde og stole evt. telt

Anbefalet dæk: Schumacher Mini Pin

Medbring godt humør og dejligt vejr!

Med venlig hilsen

Viborg Rc Racing.  • Comments(0)//www.vrcr.dk/#post390
« PreviousNext »