Viborg RC Racing

Viborg RC Racing

I Viborg RC Racing kører vi med radiostyrede biler

VRCR består af voksne og børn, der interesserer sig for RC-biler. Kom, når vi har aktiviteter og få en snak.

Bestryrelsen kan kontaktes på bestyr#vrcr.dk . . . . . . . . . Webmaster kan kontaktes på webm#vrcr.dk

Alle E-mail adresser på hjemmesiden er skrevet med # i stedet for @ af sikkerhedsmæssige årsager.
Derfor husk at erstatte # med @, når du bruger dem.

Indendørskalenderen 2017/2018

_____________ ___ONROAD___Posted by Steen Jeffers Thu, August 17, 2017 10:44:09
Her er den foreløbige kalender for indendørssæsonen 2017/2018. Der er taget højde for DRCMU kalenderen. Men der er mange store weekend arrangementer i hallen, der giver en skæv fordeling af vores datoer.
Alle dage er søndag kl. 08:00 – 16:00
03. september
08. oktober

29. oktober
12. november
17. december
14. januar
28. januar
18. februar
18. marts
Datoer for klubmesterskab kommer senere.

15. oktober er aflyst.


  • Comments(0)//www.vrcr.dk/#post393

Indbydelse til generalforsamling

_____________ _____VRCR____Posted by Steen Jeffers Tue, October 25, 2016 21:10:56

Generalforsamling i Viborg RC Racing

Viborg RC Racing afholder ordinær generalforsamling søndag d. 06. november
kl. 13 - 14 i Kasernehallen.

Generalforsamlingen afholdes efter gældende dagsorden.

2. Valg af dirigent.

3. Forelæggelse af formandens beretning.

4. Forelæggelse af revideret regnskab.

5. Behandling af forslag.
a. Forslag kan fremsendes til bestyrelsen på bestyr@vrcr.dk.

6. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent
a. Bestyrelsen fremsætter forslag om kontingent fastholdes:
i. Over 18 år kr. 800,00
ii. Under 18 år kr. 550,00
I begge priser er inkl. DASU forsikring og licens
iii. Støttemedlemmer kr. 100,00 (uændret)

7. Valg af formand (gælder for 2. år).
a. Steen Jeffers (genopstiller)

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (gælder 1 år).
a. Christian Lassen
b. Tommy Udesen
c. Karsten Juul Jensen

9. Suppleant til bestyrelsen (gælder 1 år).
a. Kent E. H. Hansen

10. Revisorsuppleant (gælder 1 år).
a. Thomas Guldbrøn

11. Eventuelt.

Bestyrelsen har indbudt Allan Rose til at komme og fortælle om hans forslag for en ny 1/10 off road bane, samt hans forslag til at rejse de fornødne penge til projektet. Det er et indlæg, vi ser meget frem til.

Bestyrelsen håber, at du vil møde op og være med til at forme fremtiden for vores klub.

På bestyrelsens vegne

Steen Jeffers
Formand
Viborg RC Racing  • Comments(0)//www.vrcr.dk/#post392

Indendørskalenderen 2016/2017 er klar.

_____________ ___ONROAD___Posted by Steen Jeffers Wed, June 29, 2016 10:18:19
Indendørskalenderen 2016/2017 er lagt ind. Du finder den i højre side af denne side. Vi glæder os til se dig til en ny sæson i hallen.

  • Comments(0)//www.vrcr.dk/#post391
« PreviousNext »