Viborg RC Racing

Viborg RC Racing

I Viborg RC Racing kører vi med radiostyrede biler

VRCR består af voksne og børn, der interesserer sig for RC-biler. Kom, når vi har aktiviteter og få en snak.

Bestryrelsen kan kontaktes på bestyr#vrcr.dk . . . . . . . . . Webmaster kan kontaktes på webm#vrcr.dk

Alle E-mail adresser på hjemmesiden er skrevet med # i stedet for @ af sikkerhedsmæssige årsager.
Derfor husk at erstatte # med @, når du bruger dem.

Indkaldelse til generalforsamling d. 22. november 2014

ReferaterPosted by Steen Jeffers Wed, October 22, 2014 09:24:26

Viborg RC Racing afholder ordinær generalforsamling lørdag d. 22. november
kl. 16 - 17 i Kasernehallen .

Generalforsamlingen afholdes efter gældende dagsorden.

1. Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af formandens beretning.

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

4. Behandling af forslag.
a. Bestyrelsen fremsætter forslag om at ændre antallet af menige bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 3. (Vedtægter §4)
b. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at klubben bliver indmeldt i DMSU.

5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent
a. Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes.

6. Valg af:
a. Formand Steen Jeffers
Valget gælder for 2 år

7. Valg af:
a. 3 menige bestyrelsesmedlemmer, hvis pkt. 4.a. vedtages. Ellers vælges 5.
- Jacob V. Jeffers
- Henrik Worm (genopstiller ikke)
- Tommy Udesen
- Karsten Juul Jensen
- Kent E. H. Hansen
b. Suppleant til bestyrelsen
- Lars Andersen (genopstiller ikke)
c. Revisorsuppleant
- Michael Skaarup
Valget gælder for 1 år.

8. Eventuelt.

Bestyrelsen håber, at du vil møde op og være med til at forme fremtiden for vores klub.

Der bliver serveret en forfriskning under generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Steen Jeffers
Formand
Viborg RC Racing  • Comments(1)//www.vrcr.dk/#post346

Referat fra bestyrelsesmødet d. 17. marts 2014.

ReferaterPosted by Steen Jeffers Thu, March 27, 2014 20:57:25
Her er de vigtigste punkter fra bestyrelsesmødet. Hele referatet er vedhæfte nederst.

Viborg holder 2 el-buggy løb i DRCMU
10. maj
09. august

Large Scale buggy kalenderen

DM i DASU:
1. afdeling 26. april RC Royal
2. afdeling 17. maj IMK
3. afdeling 28. juni Viborg RC Racing
4. afdeling 09. august IMK
5. afdeling 06. september Viborg RC Racing


FUN CUP:
1. afdeling 10. maj RC Royal
2. afdeling 15. juni Holstebro
3. afdeling 03. august Helsingør
4. afdeling 21. september Odense

Klubkalender
03. maj arbejdsdag på begge buggy baner.

Klubmesterskab for el- og Large Scale buggy
24. maj samtidig holder vi åbent hus
21. juni
16. august
20. september

Kørsel i hallen
10. og 24 maj aflyses
31. maj er sæsonafslutning i hallen.


  • Comments(1)//www.vrcr.dk/#post314

Referat fra generalforsamlingen d. 17. november 2012

ReferaterPosted by Steen Jeffers Sun, December 09, 2012 20:35:06

Her referatet fra generalforsamlingen.

Bestyrelsen består nu af:
Formand:
Steen Jeffers (valgt for 2 år)

Kasserer:
Susanne H. Albrekt (valgt for 1 år pga. skifte i valgperioden)

Bestyrelsesmedlemmerne: (valgt for 1 år)
Klaus B. Nielsen
Jørn-Henrik Sørensen
Jacob V. Jeffers
Claus M. Nielsen
Henrik Worm

Suppleant:
Ciano T. Jensen (valgt for 1 år)

Revisor:
Karsten J. Jensen (valgt for 2 år)

Revisorsuppleant:
Benny B. Nielsen (valgt for 1 år)

  • Comments(0)//www.vrcr.dk/#post264
« PreviousNext »